top of page

Asiakaskokemuksen vuokrajohtaja (CXO)

Tarvitsetteko määräajaksi omistautunutta johtotason tekijää? Voin vuokrajohtajana (interim manager, freelance asiantuntija - nimityksiä on monia) auttaa myös teidän yritystä kehittymään asiakaslähtöisemmäksi, digitaalisemmaksi ja tehokkaammaksi.

Viimeiset 12 vuotta olen tehnyt töitä VR:n, Telian ja RAY:n muutosvaiheissa, digitaalisen asiakaskokemuksen, markkinoinnin, brändäyksen ja verkkoliiketoiminnan johtotehtävissä. Työn alla on ollut isoja transformaatioita, joissa jokaisessa on ollut kyse yrityksen kilpailukyvyn varmistamisesta ja liiketoiminnan vahvistamisesta maailman muuttuessa.

Vanessa Lehtinen

HEAD OF CUSTOMER EXPERIENCE / DIGITAL SERVICES / MARKETING / BRAND / +++

Olen muutoksen tekijä ja ongelmanratkaisija. Oivaltavalla otteella yhdistän asiakkaan näkövinkkelin liiketoiminnan tarpeisiin kasvun mahdollistamiseksi.

Määräaikainen tekijä on riskitön ja tehokas valinta. Mahdollistan teille sen, että pääsette nopeasti käyntiin, enkä ulkopuolisena tekijänä sitouta teitä mihinkään.

Näin ajatuksistani muutoksen tekemisestä organisaatioissa on kirjoitettu »

Näissä vahvuusalueissani voin yritystänne auttaa:
Asiakaskokemuksen johtaminen

Liiketoiminnan kasvattaminen asiakaskokemuksen kautta

Markkinointi-
strategia

Moderni asiakaslähtöinen ja tuloksellinen markkinointi

Brändistrategia

Brändin valjastaminen liiketoiminnan johtamisen työkaluksi

Asiakkuusajattelun kehittäminen

Asiakasarvon ja aidon uskollisuuden synnyttäminen

Digitaalinen palvelukehitys

Digitaalisten palveluiden visiotyöt ja käytettävyyden kehittäminen

Digitaalinen
myynti

Kasvun edistäminen aktiivisten kokeilujen kautta

Asiakaskokemus, brändi, markkinointi ja digikanavat. Kuva siitä miten ne liittyvät toisiinsa.
Asiakaslähtöinen liiketoiminta

Asiakkaan kokemus yrityksestä rakentuu kaikissa kohtaamisissa, niin fyysisissä kuin digitaalisissa.

Hyvä asiakaskokemus vahvistaa brändiä, eli asiakkaan mielikuvaa saatavasta arvosta. Mitä vahvempi brändi, sen menestyvämpi liiketoiminta.

Johtaminen toimii ytimestä ulos: on selkeä strategia, joka ohjaa kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa, brändi on liiketoiminnan työkalu joka määrittelee miten asiakasymmärryksen pohjalta arvoa asiakkaille tuotetaan ja kommunikoidaan.

Voin auttaa yritystänne selkiyttämään tätä kokonaisuutta.

Kotimaan matkailun edistäminen on erityinen intohimon kohteeni, mutta myös muut ihmisten hyvinvointia ja yhteistä hyvää edistävät asiat ovat lähellä sydäntäni.

bottom of page