top of page

Asiakaslähtöinen markkinointi

Markkinointi käsitteenä voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Minulle se tarkoittaa kaikkea sitä, mitä yritys tekee saadakseen asiakkaan ostamaan ja käyttämään palveluita ja tuotteita. Markkinointia tulisi tehdä aina asiakaslähtöisesti, sillä markkinointi on parhaimmillaan asiakkaan palvelemista, asiakkaan tilanteen tai ongelman ratkaisemista eikä oman tuotteen väkisin tuputtamista.

Jotta markkinoinnin tekijä pystyy palvelemaan asiakasta, on tärkeää ymmärtää markkinatilanne, ymmärtää asiakkaan tarpeita ja tilanteita ja kehittää palveluitaan siihen sopiviksi. Miellyttävä palvelukokonaisuus paketoidaan markkinointiviestinnäksi, joka suunnitellaan tavoittamaan haluttu kohderyhmä

 

Joskus se on suoraviivainen kehotus ostamaan, joskus se on pidemmän kaavan mukainen houkuttelupeli. Riippuu täysin siitä, missä vaiheessa asiakas on. Itse asiassa kaikki riippuu hänestä, asiakkaasta.

Markkinointia suunnittelen usein näiden vaiheiden kautta

Huomion herättäminen

Innostuksen tartuttaminen

Aktivointi ja osallistaminen

Myynti

Mitataan aina loppujen lopuksi myynnillä, liiketoiminnan menestyksellä. Erityspaino sanalla “mitataan”, koska mainonnan tehokkuutta tulee mitata jotta oppii tekemään asioita vielä fiksummin.

Vanessa Lehtinen markkinointijohtaja Business Oulu Northern Glow

Aiheesta kertomassa Business Oulun tapahtumassa 2019

Markkinointia kannattaa tehdä monella eri tasolla, enemmän tai vähemmän jatkuvasti, ei vain satunnaisina kampanjatoimenpiteinä jotka pahimmillaan ovat aina erilaisia, kertovat uutta tarinaa.

 

Meillä on yksi kattotason tärkeä tarina: kilpailuetumme. Kerromme sitä varioiden, eri kärjin eri kohderyhmille, laajasti eri kanavia ja tapoja hyödyntäen. Kaikkiin ei pure sama viesti. 

Maskot pystyy auttamaan yritystäsi luomaan markkinointistrategian, suunnittelemaan erilaisia markkinointitoimenpiteitä sekä toimintamallin systemaattisen ja tehokkaan tekemisen takaamiseksi.

Kaikki liittyy kaikkeen, ja sen takia Maskotin etu on laaja ymmärrys modernista digitaalisesta liiketoiminnasta.

bottom of page