top of page

Digitaalisen asiakaspolun kartoitus - varmista hyvä asiakaskokemus

Miten ja missä yrityksenne näkyy matkalle haluavan asiakkaan polulla ja kuinka vaivatonta hänen on päätyä palvelun ostoon verkossa?​ Kuinka hyvin ruokitte innostusta, tarjoatte tarvittavaa tietoa ja varmistatte hyvän asiakaskokemuksen syntymisen - myös digitaalisesti? Sujuva ja tehokas digitaalinen asiakaspolku on kaikille palveluille yhä tärkeämpi. Palveluiden tulee olla löydettäviä, käytettäviä ja haluttavia myös verkossa.

Digitaalisen asiakaspolun kartoitus antaa teille ymmärrystä siitä, miten mahdollinen asiakas kohtaa palvelunne digitaalisessa ympäristössä kaikissa matkan vaiheissa. Se antaa tietoa ja arvokkaita vinkkejä siitä miten palvelupolkua ja ostoprosessia verkossa voisi tehostaa, mutta myös siitä, miten ylipäätään tehdä asioita jotka saa asiakkaat innostumaan, uudestaan ja uudestaan.

Digitaalisen asiakaspolun kartoitus pitää sisällään:

 

  • Läpikäynnin siitä, miten palvelunne näyttäytyvät digitaalisessa ympäristössä matkasta haaveilevalle ja sitä suunnittelevalle

  • Miten digitaaliset kanavanne (omat verkkosivut, somekanavat, näkyvyytenne esimerkiksi alueorganisaation palveluissa tai OTA kanavissa) innostavat ja auttavat asiakasta matkaan

  • Miten digitaaliset kanavanne ohjaa häntä varaamaan ja ostamaan itselleen sopivan matkailuelämyksen

  • Miten digitaalisesti tuetaan matkan aikaista kokemusta, suositteluiden ja seuraavan matkan syntymistä. 

  • Saatte paljon ideoita ja vinkkejä siihen, minkälaisia asioita voisi kokeilla näkyvyyden ja lisämielenkiinnon kasvattamiseksi esimerkiksi asiakaslähtöisen markkinoinnin ja tuotteistuksen keinoin, miten mahdollisia esteitä verkkosivuilla voisi poistaa jne.

  • Lisäksi kartoitetaan millaisia työkaluja teillä on käytössä ja suosituksia niidenkin kehittämiseksi


Digitaalinen asiakaspolku esimerkki

Työ alkaa 45 minuutin keskustelulla (puhelu tai videopalaveri) tavoitteistanne, kohderyhmistänne ja työkaluistanne, jonka jälkeen työstän asiaa itsenäisesti. Työn valmistuttua pidetään materiaalin yhteinen läpikäynti. Lopputuotoksena saatte yhteisen läpikäynnin lisäksi 1) asiakaspolkukartan, jossa jokaisessa asiakkaan vaiheessa on kerrottu mm. missä pitää onnistua, mikä on haaste ja mitkä suositukset vaiheen parantamiselle. 2) laajemman dokumentin jossa on tarkennettu suositukset löydöksistä riippuen, aina uusista markkinoinnin kokeiluista teknisiin parannuksiin.

Varaa vaikka heti ilmainen keskusteluaika:​

Sähköpostilla: vanessa.lehtinen@maskot.fi »

Puhelin: 0400 139218 »

Kartoituksen teen minä, Vanessa Lehtinen

Olen työkseni vastannut 10+ vuotta digitaalisesta liiketoiminnasta, digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja markkinoinnista eri yrityksissä, myös matkailualalla (mm. VR, Telia, RAY). Taustaltani olen lisäksi designeri ja sisällöntuottaja.

Tämä kombinaatio varmistaa sen, että matkailijan digitaalisen asiakaspolun kartoituksessa huomioin laajasti asioita tuotteistuksesta tekniseen toteutukseen, somesisällöistä markkinointistrategiaan. 

Vanessa Lehtinen Asiakaskokemusasiantuntija Maskot
bottom of page